Corona

Kære rideskoleryttere og forældre

Det har været en STOR fornøjelse at starte rideskolen igen! Vi vil gerne takke jer alle sammen for at overholde retningslinjerne, så jeres børn og vores heste og ponyer igen har glæde af hinanden.

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer. Det betyder, at vi kan justere lidt på vores retningslinjer, men samtidig fastholde afstands- og hygiejnereglerne.

 • Vi fastholder parkering på den offentlige parkeringsplads, og indgang til Egene via Høje Sandbjergvej og den lille ridebane.
 • Husk at spritte hænder ved ankomst og at bruge handsker, og husk at holde god afstand.
 • I bedes altid fordele jer rundt om ridebanen og selv sikre god afstand.
 • Vi sørger for, at alt rideudstyr mv. er afsprittet.
 • I må gerne selv gå i stalden og strigle og sadle op, men vær særlig opmærksom på at holde afstand i stalden og giv god plads til hinanden. Vær desuden opmærksom på ikke at være i stalden længere end højst nødvendigt. Ophold i stalden er kun for ryttere og max. en hjælper/forælder per rytter.
 • Vi henstiller til, at man ikke opholder sig på Egene efter at hesten/ponyen er sadlet af / man er færdig med at ride.
 • Vi henstiller til max 2 forældre/hjælpere/tilskuere i alt pr. elev. Ellers bliver vi hurtigt for mange.
 • Lørdags og søndags trækhold: Vil ikke længere blive delt i 2 hold. Lørdag og søndag vil der være en hjælper tilstede i rideskolestalden.

Vel mødt på Egene!

De bedste hilsner
Martine, Karina, Birgitte og Kathrine – samt bestyrelsen og Sigurd.

Rideklubben Egene

Klubbens navn er Rideklubben Egene, som forkortes EGE. Klubben har hjemsted i Rudersdal Kommune. Klubbens formål er, indenfor rammerne af folkeoplysningslovgivningen, at tilbyde rideundervisning samt beslægtede aktiviteter til børn og unge, for derigennem at fremme interessen for ridesporten.

Rideklubben Egene er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund.

Rideskolen

Rideskolen tilbyder undervisning til nybegyndere, let-øvede og til rutinerede ryttere i både dressur og springning. Vi tilbyder endvidere strigle- og opsadlingskurser samt ryttermærker.

Vores mål med rideklubben er, at tilbyde professionel undervisning til alle i et smukt og atmosfærefyldt område. Vi lægger stor vægt på socialt samvær og godt kammeratskab for alle vores ryttere – p.t. i alderen fra 4 til 20 år – i et sikkert og udviklende undervisningsmiljø.

Åbningstid på rideskolen er 30 minutter før første undervisning og 30 minutter efter sidste undervisning. Det er ikke tilladt at opholde sig i rideskolestalden og ved foldene udenfor dette tidspunkt.

Mødetid
Mødetid er mindst 20 minutter før ridetimen begynder, da alle ryttere selv skal sadle op. Af sikkerhedsmæssige årsager skal forældre til nybegyndere være til stede både før, under og efter ridetimen. Underviseren har oftest hold i forlængelse af hinanden, og kan derfor ikke både følge de nye ryttere i stalden og samtidig være hos de andre ryttere på banen eller i ridehuset.

Påklædning
Ridehjelm og sikkerhedsvest er påkrævet ved al ridning. Fodtøj skal have skridsikre såler og en hæl på 1½-2 cm. På Egene er det et krav, at man altid bærer ridehjelm når man færdes i rideskolestalden. Vi har ridehjelme og sikkerhedsveste, som kan lånes på stedet.

Løsdriftsstald
For at tilgodese hestenes trivsel går vores heste på fold det meste af dagen og er kun inde i forbindelse med undervisningen. Før første undervisningstime tages hestene ind og fordres og børnene kan derefter strigle og nusse om dem.

Rideskolens kontaktperson er Martine Sandberg, rideskolen@egene.dk

Undervisningen

Undervisningen foregår som holdundervisning. Vi vægter både sikkerhed og kvalitet i undervisningen højt og har derfor et max-antal deltagere pr. hold. Hvis man som voksen ikke har mulighed for at være til stede og hjælpe, når ens barn skal ride, kan vi være behjælpelige med at finde vi en løsning – kontakt Martine herom. Der kan aftales privatundervisning på rideskolehest ved henvendelse til Martine.

 

Trækhold
For de mindste og nybegyndere har vi trækhold. På disse hold lærer børnene de grundlæggende ridefærdigheder, samt at blive trygge ved ponyerne. Bemærk der skal være en voksen tilstede på denne type hold og det forventes at forældre eller større søskende deltager og kan trække. På trækhold undervises enten 30 eller 45 minutter.

 

Begyndere
På begynderholdene lærer rytterne at beherske hestens tre gangarter, samt selv at styre deres hest/pony. Der undervises i 45 minutter.

 

Let-øvede
På de let-øvede hold bygges der videre på de grundlæggende ridefærdigheder. Rytterne begynder så småt at udføre individuelle øvelser. Der undervises i 45 minutter.

 

Øvede
På de øvede hold er det rytterne selv, der sætter agendaen. Her er tale om undervisning på et lidt højere niveau, hvor der blandt andet rides på begge volter samtidig, hvorfor det kræves at rytteren har overblik før de kommer på disse hold. Der undervises i 45 minutter.

 

Springhold
Der er springhold for både begyndere og øvede. Der er også muligt at få undervisning på egen pony på disse hold. Springholdene ligger om tirsdagen. Der undervises i 45 minutter.

På alle hold er opvarmning samt afskridtning en del af undervisningstiden.

Ridehuset er lukket lørdag og søndag på trækholdene. På de øvrige hold må der være op til to privatryttere i ridehuset samtidig med rideskolen. Kravet er, at privatrytterne følger instruktørens anvisninger og ikke generer rideskoleundervisningen.

Holdoversigt

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Kl. 15:00 - Mor & barnKl. 15:15 - SpringKl. 15:00 - BegynderKl. 15:45 - Bom/Cavaletis holdKl. 15:00 - Begynder/Let øvedeKl. 10:00 - Let øvedeKl. 10:00 - Parthold
Kl. 15:45 - Let øvedeKl. 16:00 - SpringKl. 15:45 - Let øvedeKl. 16:30 - Let øvedeKl. 15:45 - Let øvedeKl. 10:45 - TrækholdKl. 11:00 - Trækhold
Kl. 16:30 - ØvedeKl. 16:30 - ØvedeKl. 17:15 - ØvedeKl. 16:30 - ØvedeKl. 11:30 - TrækholdKl. 11:45 - Trækhold
Kl. 17:15 - Begynder/ Let øvedeKl. 17:15 - Begynder/ Let øvedeKl. 17:15 - Begynder/ Let øvedeKl. 12:15 - Trækhold
Kl. 13:00 - Trækhold
MandagTirsdagOnsdagTorsdag
Kl. 15:00 - Mor & barnKl. 15:15 - SpringKl. 15:00 - BegynderKl. 15:45 - Bom/Cavaletis hold
Kl. 15:45 - Let øvedeKl. 16:00 - SpringKl. 15:45 - Let øvedeKl. 16:30 - Let øvede
Kl. 16:30 - ØvedeKl. 16:30 - ØvedeKl. 17:15 - Øvede
Kl. 17:15 - Begynder/ Let øvedeKl. 17:15 - Begynder/ Let øvede
FredagLørdagSøndag
Kl. 15:00 - Begynder/Let øvedeKl. 10:00 - Let øvedeKl. 10:00 - Parthold
Kl. 15:45 - Let øvedeKl. 10:45 - TrækholdKl. 11:00 - Trækhold
Kl. 16:30 - ØvedeKl. 11:30 - TrækholdKl. 11:45 - Trækhold
Kl. 17:15 - Begynder/ Let øvedeKl. 12:15 - Trækhold
Kl. 13:00 - Trækhold

Priser

Priser gældende pr. 1. oktober 2019:

 • Trækhold: Kr. 500,- pr. måned.
 • Mor & barn: Kr. 450,- + Kr. 450,- pr. måned
 • Begynder, let-øvede og øvede: Kr. 500,- pr. måned
 • Bom/Cavaletis hold: Kr. (pris afventer)
 • Springhold: Kr. 550,- pr. måned.
 • Parthold: Søndag Kr. 625,- pr. måned.

Man betaler det samme beløb hver måned, også når der er lukkedage og ferielukket, da det kompenseres for i de måneder hvor der er ekstra kalenderdage/undervisningsdage. Juli er lukket og uden betaling.

Indmelding og betaling for undervisning

For at kunne ride på rideskolen på Egene skal man være medlem af rideklubben, så efter man har haft sin første prøvetime/ridetime, skal der være betalt kontingent til rideklubben. Det koster 500 kr. årligt januar til december. Hvis man melder sig ind efter sommerferien, bliver kontingentet reduceret til 250 kr for den resterende periode. Kontingent opkræves efterfølgende hvert år i januar måned.
Indmelding sker online på hjemmesiden her kontingent

Når man melder sig ind og betaler online med Dankort, vil man hver måned fremover automatisk blive trukket på sit Dankort for den undervisning man er tilmeldt. Betalingen sker forud og finder typisk sted den 3. eller 4. i måneden.

Hvis dine Dankortoplysninger skal opdateres, kan det gøres her under menupunktet ‘Opdater kortoplysninger’.

Udmelding

Udmelding af rideskolen skal ske skriftligt til kasserer@egene.dk

Du kan melde dig ud af rideskolen med 30 dages varsel, som regnes fra den 1. i den kommende måned (dvs. løbende måned + 30 dage).

Udmelding af rideklubben kan kun ske ved udløb af kalenderåret. Du får altså ikke refunderet kontingent hvis du melder dig ud midt i året.

Undervisere

Martine Sandberg

Martine Sandberg er tidligere international springrytter. Uddannet sportsterapeut og hestemassør og har en bachelor i hestens anatomi. Martine har arbejdet med heste hele sit liv – i de sidste 20 år professionelt, hvor hun bl.a. har redet og passet heste i Tyskland.
Martine underviser i rideskolen mandag, tirsdag og torsdag. Martine underviser også privatryttere. Martine er desuden mor til Carla og Leonora, som begge er aktive konkurrencerytter og Martine er selv stadig aktiv konkurrencerytter.

Martine kan kontaktes på mail rideskolen@egene.dk
Eller på telefon 2288 0707.

Karina Binau Larsen

Karina Binau Larsen har redet hele sit liv og har mange års undervisningserfaring. Derudover har Karina arbejdet i 10 år som pædagog. Karina har taget Falcks førstehjælpskursus: “Hest og rytter” og underviser også i Ryttermærker.

Karina underviser i dressur onsdage og fredage. Herudover underviser hun børn og unge med særlige behov om formiddagen. Karina er mor til Emilie og Laura, som har hesten Black Diamond ”Sorte”.

Karina kan kontaktes på mail karina@egene.dk

Birgitte Seldorf

Birgitte har redet siden hun var 9 år gammel. Hun har deltaget i distrikts- og landsstævner i dressur som ponyrytter. Birgitte har arbejdet fuldtid som rideinstruktør i Ribe og desuden været ansat som instruktørelev i Chambridgeshire.

Efter en lang pause fra sporten har Birgitte i dag hesten Gaston, og underviser part- og trækholdene om søndagen.

Birgitte kan kontaktes på mail b.seldorf@gmail.com

Kathrine Fogelstrøm

Kathrine har redet det meste af sit liv og har tidligere været aktiv konkurrence springrytter på Egene. I dag studerer Kathrine husdyrvidenskab på Københavns Universitet og udover sit arbejde på Egene har Kathrine også arbejde i en privat børnehave.

Kathrine underviser om lørdagen.

Ponyerne og hestene

Vores rideskoleponyer og heste varierer i størrelse og temperament. Der er ponyer/heste for både begyndere og til den mere øvede rytter.
Nedenfor kan du se billeder af de ponyer og heste, Egene har på rideskolen.

Fanta

La Rosette

Impuls

Malthe

Zero

Aisha

Charlie

Don Pedro

Sunny

Priest Wood

Spot

Tarzan

Blackie

Scotted lad

Girl

Merlin

Hjælper

Lørdag & søndags hjælper

Vil du gerne være hjælper om lørdagen, så læs videre.

Krav til hjælperne:

 • Du skal være min. 12 år
 • Have bestået Ryttermærke 1 og Ryttermærke 2

Skriv dig på kalenderen, som hænger ved tavlen i stalden. Der kan max være fire hjælpere og det er fungerer efter først-til-mølle princippet. Derefter skal du sende en sms til Karina på tlf 2193 7204 så hun ved hvem der kommer og hjælper.

Hjælperne møder i stalden kl. 9.00 og hjælper med at strigle, sadle op, trække og være klar til at hjælpe hvor der nu behøver hjælp.

Kl. 13.00 er holdene slut, og der skal hjælpes med at sadle af, strigle og eventuelt give hestene dækkener på.

Så skal der fodres, og bagefter skal alle hestene lukkes ud, og der skal muges i alle boksene.

Stalden og saddelrum skal ryddes op, der skal fejes og lyset slukkes.
Din hjælp udløser en ½ times ridning på de heste der går mindst (dvs. man kan ikke ønske hest).

Rigtig god fornøjelse som hjælper.

Part

Søndag i tidsrummet 9.00-12.00.

Søndags partnere:

Du lukker alle ponyer og heste ind sammen med Birgitte og de øvrige parter kl. 9.00. Herefter skal der fodres og fyldes vand i badekarrene. Fodervognen skal altid være fyldt helt op.

Alle ponyer og heste skal efterses for skrammer og ødelagte dækkener.

Din partpony/hest skal strigles grundigt og ben skal vaskes og tørres. Også gerne de ponyer og heste, der ikke har nogen part.

Den første søndag i hver måned skal din parts udstyr pudses.

Der skal muges hver søndag og nyt underlag skal strøs i alle bokse. Hver part har ansvar for sin parts boks.

Der kan rides i tidsrummet 9.30-11.30 i max en time, og I skal forsøge at sprede jer lidt, så I ikke rider alle på en gang. Der skal rides ansvarligt, og du skal behandle din part som din egen pony/hest. Der må ikke springes, rides vildt, rides i skoven eller forlade Egenes område og ridning udenfor er kun hvis vejret tillader det.

Alle ponyer og heste skal være lukket ud senest kl. 12.00 og herefter er der ingen adgang på folden.

Ridehusreglerne skal læses igennem Ridehus og ridebane regler – 2016.

Hvis du ønsker en søndagspart så kontakt Martine. Pt er der desværre venteliste.

Rigtig god fornøjelse med din part.

Klubtøj

Du har mulighed for at købe Egene klubtøj. Tøjet er i vores grønne Egene farve og med hvidt logo. Du bestiller selv direkte på siden, hvor du udover størrelse vælger, om du vil have brystlogo eller ryglogo eller begge dele.

I første omgang kan der købes; Polo kort/langærmet, sweatshirt, kasket og mulepose. Giv besked hvis der er andre ønsker, så kigger vi på det. Køb her.

Feriekalender

Rideskolen følger Rudersdal kommunes ferieplan, dvs.:

Efterårsferie: Lørdag den 12. oktober – søndag den 20. oktober 2019
Juleferie: Lørdag den 21. december – søndag d. 5. januar 2020
Vinterferie: Lørdag den 8. februar – søndag den 16. februar 2020
Påskeferie: Lørdag den 4. april – mandag den 13. april 2020
St. Bededag: Fredag den 8. maj 2020
Kr. Himmelfartsferie: Torsdag den 21. maj – søndag den 24. maj 2020
Pinseferie: Lørdag den 30. maj – mandag den 1. juni 2020

Alle nævnte dage er inklusive – dvs. feriedage hvor rideskolen holder lukket.
Grundlovsdag: Fredag den 5. juni 2020
Sommerferie:Lørdag den 27. juni 2020

Sommer ridelejr

I rideskolen har vi hvert år tre ugers sommer ridelejr (uge 27-28-29). I uge 27 og 28 med overnatning fra mandag kl.08.00 til fredag kl. 16.00 og i uge 29 fra mandag til torsdag fra kl. 09.00 –16.00 uden overnatning.

Information og tilmeldingsblankettertil ridelejrene bliver opslået i rideskolestalden hvert år i januar. Tilmeldinger afleveres til Martine og pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet.

Mandag den 20/1 kl 8.00 åbner vi for tilmelding til ridelejr 2020. Læs mere om ugerne her Egene Rideskole.Sommerridelejr.2020

Derudover har rideskolen to uger med Ung i Rudersdal (uge 30-31), som er en dagscamp i kommunalt regi.

Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er på valg ved ordinær generalforsamling, som afholdes i marts måned. Genvalg kan finde sted. Der kan på generalforsamlingen vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt og i øvrigt efter behov.

Formand: Carsten Fensholt
Næstformand: Henrik Jeremiassen
Sekretær: Mette Rosa Esbensen
Kasserer: Helle Sylvest
Web/Medlem: Lisa Rekling
Suppleant: Stine Larnæs

Vedtægter bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på mail bestyrelsen@egene.dk