News

 • 28.03-20. Som I alle er bekendt med, er vi pt. pålagt at holde rideskolen lukket. Dette er ikke en beslutning vi har truffet, men et lovkrav. Ingen ved på nuværende tidspunkt hvor længe dette kommer til at vare. Det nuværende forbud gælder til og med mandag den 13. april 2020, og vi håber selvfølgelig at være i gang igen tirsdag den 14. april.

  Enkelte har henvendt sig til os og spurgt til betaling, når rideskolen har lukket. Vi har naturligvis et stort ønske om, at komme økonomisk gennem denne tid med skindet på næsen, så vi også efter denne karantæneperiode har mulighed for at have rideskole. Omkostningerne til at holde heste/ponyer, leje af ridehus/baner, er desværre de samme for os, selvom vi holder lukket. Vi opfordrer derfor til – på linje med hvad andre sports- og fritidsklubber med store faste udgifter lægger op til i denne tid, at man ikke beder om refusion for de mistede timer nu. Det er også vores forståelse, at vores nabo rideklubber i området gør det samme.

  Vi undersøger i øjeblikket vores muligheder for at søge om midlertidig kompensation for rideskolens faste udgifter, ift. den hjælpepakke til erhvervslivet, som folketinget har vedtaget ift. til COVID-19. Hvis det skulle lykkes for os at blive kompenseret vil vi naturligvis kompensere jer tilsvarende for de uger i har betalt og rideskolen har haft lukket. (https://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2020/03-20marts).

  Rideklubben Egene’s eksistensgrund er 100% baseret på månedlige indtægter fra undervisning, og vi er en non-profit forening baseret på frivillig arbejdskraft i bestyrelsen, og vores eneste ønske er, at vi får vores fantastiske rideklub gennem denne krise, som jo er ”helt helt ekstraordinær”. Og I skal vide, at vi i bestyrelsen arbejder hårdt på en løsning med kompensation for de mistede ridetimer, da vi er afhængige af jeres hjælp og forståelse i denne vanskelige situation.

  Der bliver passet godt på vores rideskole heste og ponyer, som har fået en uventet ferie hvor de går på fold og ellers passes af vores personale.

  De bedste hilsner
  Carsten Fensholt, Bestyrelsesformand

 • Da myndighederne har forlænget alle nuværende initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus frem til 14. april, holder Egene rideskole lukket indtil da. Vedr. opkrævning arbejder bestyrelsen på sagen og melder ud til alle i weekenden. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for resten af april måned. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Martine, Sigurd og bestyrelsen

 • 23.03-20. Da vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at kunne holde Egene åben for alle pensionærer så længe som muligt, må vi bede jer om at overholde nedenstående retningslinjer: 1) Vi kommer så vidt muligt alene til vores hest. 2) Vi er max 10 mennesker i stalden. 3) Vi rider vores hest og så tager vi hjem igen hurtigst muligt. 4) Vi strigler og sadler op i boksen (alene). 5) Vi er max 10 ryttere af gangen på ridebanen og rundt om ridebanen ellers rider vi i skoven. 6) Vi er max 2 personer i foder- og sadelrummet. 7) Alt privatundervisning fortsætter, men kun med max én forældre som tilskuer. 8) Vi bliver væk fra Egene hvis vi selv eller nogen i vores familie eller kontaktflade har de mindste symptomer på sygdom – også almindelig forkølelse! 9) Vi holder afstand, vasker hænder og undgår toilettet hvis muligt. Retningslinjerne gælder foreløbig til og med påske. Mvh Sigurd, Martine og bestyrelsen

 • Kære Ridekole ryttere og forældre Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus, har vi valgt at holde rideskolen lukket fra i morgen den 18. marts og måneden ud. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for også april måned. Selvom det kun er indendørs fritidsaktiviteter der ifølge myndigheder skal holde lukket, vælger vi alligevel at lukke på Egene Rideskole for at mindske smittespredningen og håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

 • Kære Egene Ridecenter og pensionærer Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus henstiller vi til: Vi strigler og opsadler i boksene Vi er maks 5 ryttere af gangen i ridehuset Vi er maks 10 ryttere af gangen på ridebanen Hvis fyldt så er skoven også en mulighed Så vidt det er muligt bør ridning mm. foregå udendørs Alt privat undervisning fortsætter I øvrigt henvises til de tidligere fremsendte retningslinjer. Dvs. begræns jeres tid på Egene, kom og rid og gå igen, ingen gæster eller besøgende, kun en forældre af gangen, hold afstand, vask hænder, undgå toilet hvis muligt, bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer på sygdom osv. Vi håber meget af disse retningslinjer kan fungere, så det ikke bliver nødvendigt med flere og mere ufleksible ordninger. Vi ønsker at gøre hvad vi kan for både at udvise samfunds ansvar og samtidig ikke begrænse adgangen til vores heste mere end højst nødvendigt. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

 • 12.03-20: På baggrund af udmeldingerne fra Statsministeren har vi de næste 14 dage skærpet vores indsats for at begrænse smittespredning af corona-virus: Vi fortsætter indtil videre vores undervisning på rideskolen, men appellerer kraftigt til færrest mulige tilskuere/hjælpere. Vi beder alle holde afstand så vidt muligt og følge de generelle anbefalinger: Dvs. god håndhygiejne, ingen fysisk kontakt, og alle som har tegn på forkølelse eller anden sygdom kan ikke deltage i undervisningen. For privatrytternes vedkommende gælder samme regler. Rytterne må desuden kun opholde sig i stalden og på Egene i forbindelse med ridning af egen pony/hest. Dvs. hver enkelt rytters tidsforbrug på Egene, skal begrænses mest muligt. Caféen og køkken lukkes helt og kan ikke anvendes til hverken fællesspisning om tirsdagen eller ophold i øvrigt. Vi følger generelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det betyder bl.a. at ryttere/familier, som har rejst i de såkaldte røde lande inden for de seneste 14 dage, ikke har adgang til Egene. Det gælder fx Norditalien, Tyrol og Kina. Læs evt mere på www.sst.dk. Bemærk desuden at alle ridestævner de kommende 14 dage er aflyst. Vi følger udviklingen og vil opdatere løbende

 •  Rideskolen holder vinterferie fra mandag den 10/2 - søndag den 16/2 - begge dage inklusive!

 • Mandag den 16. marts 2020 afholder Rideklubben Egene ordinær generalforsamling i caféen kl 19.00. For mere information se opslag på Facebook eller på tavlen.    

 • Mandag den 20/1 kl. 8.00 åbner vi for tilmelding til rideskolens sommer ridelejr. Vi har ridelejr i 3 uger; uge 27, 28 og 29. Tilmeldingen skal foregå via de blanketter, der hænger i ridehuset. Læs mere om ridelejren under 'Rideskole' eller spørg Martine. Vi glæder os! Martine og Sigurd

 • Vi modtager gerne input til forbedringer, rettelser mv. Martine & Mette Rosa

 • Sæt et stort X fredag den 20. december, hvor vi holder julefrokost i caféen. Alle er velkomne. Mere information kommer på Facebook, når vi nærmer os

  • Formand:                     Carsten Fensholt
  • Næstformand:              Thomas Touborg
  • Kasserer:                        Stine Larnæs
  • Sekretær:                       Mette Rosa Esbensen
  • PR/Hjemmeside:         Lisa Rekling
  • Suppleant:                     Helle Sylvest
  Peter Schäfer, Anne-Mette Henningsen og Katinka Moltke har ønsket at udtræde af bestyrelsen, da de ikke længere har heste/ponyer opstaldet på Egene. Bestyrelsen foreslår derfor Carsten Fensholt og Thomas Touborg som nye bestyrelses medlemmer. Stine Larnæs indtræder i bestyrelsen (er for nuværende suppleant). Mette Rosa Esbensen og Lisa Rekling fortsætter. Som ny suppleant foreslås Helle Sylvest. Der blev ikke foreslået andre kandidater og de pågældende er derfor valgt til Rideklubben Egenes bestyrelse. Vi takker Katinka Moltke,  Peter Schäfer og Anne-Mette Henningsen for mange års tro tjeneste i bestyrelsen.

 • Sigurd afholder igen i år trænings camp for ryttere med egen pony/hest i uge 32. Campen starter mandag den 5. august kl. 09.00 og slutter fredag den 9. august 2019 kl. 17.00 med fælles spisning og stævneplanlægning. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Flere informationer følger i maj måned.