News

 • 10.05-20. Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har besluttet os for at rideskolen starter op igen fra på mandag den 11. maj, selvom der stadig er forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer pr. udendørs aktivitet indtil 8 juni. Vi indfører derfor nedenstående retningslinjer givet af regeringen og Dansk Ride Forbund, samt logistikregler for de næste 4 uger. Det er vores klare overbevisning, at hvis vi følger dem, er det fuldt forsvarligt at starte op, da vi jo på Egene Ridecenter har et meget stort ude areal og derfor godt kan organisere det med jeres hjælp og alles fleksibilitet.

  1. Ved ankomst til Egene (maks 10 minutter inden ridetimens start) benyttes parkeringspladsen på hjørnet af Høje Sandbjergvej og Gl. Holtevej. Man går op til Egene ad Høje Sandbjergvej til den lille ridebane, hvor ridelæreren tager imod og tildeler ponyerne. HUSK at holde god afstand, når I venter ved ridebanen.

  2. Alle skal som det første afspritte deres hænder ved ankomst – der står håndsprit klar ved den lille ridebane. Dernæst skal I hente ponyerne efter ridelærerens anvisning. Vi sørger for at ponyerne er sadlet op, så I kun skal give trense (hovedtøj) på.

  3. Når man henter sin pony, går man ned gennem den ”store hovedindgang”, tværs gennem stalden, ud på den smalle parkeringsplads, hen langs ridehuset og ind i ponystalden. Husk god afstand.

  4. Når man har givet ”trense” (hovedtøj) på, så trækker man ud den ”normale vej” (forbi de store hestebokse) og op på ridebanen. Så vi sikrer ensretning så godt som muligt.

  5. Skal man sætte en pony i stalden efter ridning, så går man selvfølgelig den ”normale” vej og sætter ponyen i stalden som man plejer. Efter ponyen er afleveret går man ud af rideskolestalden (ud til møddingen) og forlader rideskolen via den normale indkørsel og går ned til parkeringspladsen ved Høje Sandbjergvej/ Gl. Holtevej.

  6. Hvis man ikke skal sætte sin pony i stalden, så forlader man Rideskolen via Høje Sandbjergvej.

  7. Sidste hold som skal sætte alle ponyerne ind, opdeles i 2-3 hold med forældre/hjælper, så vi sikrer at vi aldrig er mere end 10 i stalden på en gang. Sidste hold forlader også rideskolen via den normale indgang (forbi møddingen).


  Lørdags og søndags trækhold.
  Alle trækhold lørdag og søndag bliver delt i 2 hold og vi indkalder derfor en ekstra ridelærer. Husk at være opmærksom på at i fordeler jer i to grupper ved ankomst på ridebanen 10 minutter inden ridetimens start, så hver gruppe på intet tidspunkt overstiger 10 personer i alt.


  Generelle regler.
  Alle elever og evt. forældre/hjælpere skal bære handsker under hele opholdet på Egene. ”HUSK” derfor egne handsker. Vi sørger for ekstra reserve plastik handsker, men hjælp venligst med at tage jeres egne med.

  Ingen børn eller forældre/hjælpere må færdes i stalden med mindre det er aftalt med ridelæreren.

  Pga. forsamlingsforbuddet må vi henstille til maks en forældre/hjælper/tilskuer i alt pr. elev.

  I bedes altid fordele jer rundt om ridebanen og selv sikre de 2 meters afstand.


  Vi sørger for, at alt rideudstyr mv. er afsprittet og at der vil være en assistent tilstede i pony ridestalden og hjælpe til – så længe det er nødvendigt. Vi og hestene glæder os til at se jer igen.

  De bedste hilsner Martine, Karina, Birgitte og Kathrine – samt bestyrelsen og Sigurd.

 • 27.04-20. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen og se jer alle igen. Er sikker på vores Ponyer også savner jer. Vi håber på vi kan starte efter 10. maj, da vi der forventer at regeringen og de offentlige myndigheder har ændret reglerne for hvor mange der må være sammen til udendørs arrangementer. Vi har for at være på den sikre side valgt at følge retningslinjerne om forsamlingsforbud for mere end 10 personer, da vi selv ved halvering af holdene, vil komme op over 10 personer. De fleste jo har en forælder eller anden med til at hjælpe, og dertil kommer undervisere og staldpersonale.  Vi er klar over enkelte rideskoler er startet op med halve hold o.s.v. og vi vil også vurdere dette eller lignende såfremt vi ikke kan starte med fuldt program fra 10 maj.

  Vi er i gang med at søge kompensation for de faste udgifter via de offentlige støtteordninger og vores revisor har godkendt at vi opfylder betingelserne. Vi søger for en 2 måneders periode som er 10. marts til 10. maj og forventer derfor at vi kan tilbagebetale opkrævningen for april (under forudsætning af at ansøgningen bliver godkendt) og som tidligere nævnt ikke opkræve for maj måned, således ingen kommer til at betale for undervisning, som man ikke har modtaget.

  Vi vil løbende holde jer orienteret over de næste 2 uger og krydser fingre for vi ses igen fra 10 maj.

  De bedste hilsner
  Martine, Sigurd & Bestyrelsen.

 • ORDINÆR GENERALFORSAMLING
  Mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 i Cafeen

  DAGSORDEN:
  Velkomst ved formand Carsten Fensholt
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Uddeling af championats præmier 2019
  4. Aflæggelse af regnskab og budget
  5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

  Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk.

  Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk.

  Klubben vil byde på sandwich og vin/øl/vand. Husk tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 10. maj 2020.
  Husk at angive antal som deltager.

  Vel mødt!

  Med venlig hilsen Bestyrelsen
  Carsten Fensholt, Stine Larnæs, Lisa Rekling & Mette Rosa Esbensen

 • 11.04-20. Som følge af myndighedernes forlængelse af de gældende restriktioner ift. at begrænse spredningen af coronavirus fra 14. april frem til 10. maj, holder vi rideskolen lukket foreløbigt til den 10. maj 2020. Vi opkræver ikke betaling for maj måned.

  Da vi har valgt at søge Folketingets nyligt vedtagne hjælpepakke om midlertidig kompensation for faste udgifter til danske virksomheder, håber vi på at kunne refundere jeres udgifter for april måned, hvor vi havde tvunget lukket af rideskolen. Lige så snart vi (forhåbentlig) modtager kompensation vil vi melde ud vedr. refusion for april måned.

  Vi afventer myndighedernes udmelding for hvad der skal ske efter den 10 maj, men krydser fingre for at de (og Corona) tillader, at vi snart kan starte vores rideskole op igen. Hvis vi får mulighed for at åbne rideskolen i maj måned, vil de uger så kunne godtgøre for nedlukningsugerne i marts måned.

  Vi takker for jeres store opbakning og forståelse for situationen – det betyder meget for os.

  Vi håber på at kunne se jer og jeres børn igen meget snart.

  De bedste hilsner
  Martine, Sigurd & Bestyrelsen

 • Da myndighederne har forlænget alle nuværende initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus frem til 14. april, holder Egene rideskole lukket indtil da. Vedr. opkrævning arbejder bestyrelsen på sagen og melder ud til alle i weekenden. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for resten af april måned. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Martine, Sigurd og bestyrelsen

 • 23.03-20. Da vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at kunne holde Egene åben for alle pensionærer så længe som muligt, må vi bede jer om at overholde nedenstående retningslinjer: 1) Vi kommer så vidt muligt alene til vores hest. 2) Vi er max 10 mennesker i stalden. 3) Vi rider vores hest og så tager vi hjem igen hurtigst muligt. 4) Vi strigler og sadler op i boksen (alene). 5) Vi er max 10 ryttere af gangen på ridebanen og rundt om ridebanen ellers rider vi i skoven. 6) Vi er max 2 personer i foder- og sadelrummet. 7) Alt privatundervisning fortsætter, men kun med max én forældre som tilskuer. 8) Vi bliver væk fra Egene hvis vi selv eller nogen i vores familie eller kontaktflade har de mindste symptomer på sygdom – også almindelig forkølelse! 9) Vi holder afstand, vasker hænder og undgår toilettet hvis muligt. Retningslinjerne gælder foreløbig til og med påske. Mvh Sigurd, Martine og bestyrelsen

 • Kære Ridekole ryttere og forældre Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus, har vi valgt at holde rideskolen lukket fra i morgen den 18. marts og måneden ud. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for også april måned. Selvom det kun er indendørs fritidsaktiviteter der ifølge myndigheder skal holde lukket, vælger vi alligevel at lukke på Egene Rideskole for at mindske smittespredningen og håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

 • Kære Egene Ridecenter og pensionærer Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus henstiller vi til: Vi strigler og opsadler i boksene Vi er maks 5 ryttere af gangen i ridehuset Vi er maks 10 ryttere af gangen på ridebanen Hvis fyldt så er skoven også en mulighed Så vidt det er muligt bør ridning mm. foregå udendørs Alt privat undervisning fortsætter I øvrigt henvises til de tidligere fremsendte retningslinjer. Dvs. begræns jeres tid på Egene, kom og rid og gå igen, ingen gæster eller besøgende, kun en forældre af gangen, hold afstand, vask hænder, undgå toilet hvis muligt, bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer på sygdom osv. Vi håber meget af disse retningslinjer kan fungere, så det ikke bliver nødvendigt med flere og mere ufleksible ordninger. Vi ønsker at gøre hvad vi kan for både at udvise samfunds ansvar og samtidig ikke begrænse adgangen til vores heste mere end højst nødvendigt. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

 • 12.03-20: På baggrund af udmeldingerne fra Statsministeren har vi de næste 14 dage skærpet vores indsats for at begrænse smittespredning af corona-virus: Vi fortsætter indtil videre vores undervisning på rideskolen, men appellerer kraftigt til færrest mulige tilskuere/hjælpere. Vi beder alle holde afstand så vidt muligt og følge de generelle anbefalinger: Dvs. god håndhygiejne, ingen fysisk kontakt, og alle som har tegn på forkølelse eller anden sygdom kan ikke deltage i undervisningen. For privatrytternes vedkommende gælder samme regler. Rytterne må desuden kun opholde sig i stalden og på Egene i forbindelse med ridning af egen pony/hest. Dvs. hver enkelt rytters tidsforbrug på Egene, skal begrænses mest muligt. Caféen og køkken lukkes helt og kan ikke anvendes til hverken fællesspisning om tirsdagen eller ophold i øvrigt. Vi følger generelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det betyder bl.a. at ryttere/familier, som har rejst i de såkaldte røde lande inden for de seneste 14 dage, ikke har adgang til Egene. Det gælder fx Norditalien, Tyrol og Kina. Læs evt mere på www.sst.dk. Bemærk desuden at alle ridestævner de kommende 14 dage er aflyst. Vi følger udviklingen og vil opdatere løbende

 •  Rideskolen holder vinterferie fra mandag den 10/2 - søndag den 16/2 - begge dage inklusive!

 • Mandag den 16. marts 2020 afholder Rideklubben Egene ordinær generalforsamling i caféen kl 19.00. For mere information se opslag på Facebook eller på tavlen.    

 • Mandag den 20/1 kl. 8.00 åbner vi for tilmelding til rideskolens sommer ridelejr. Vi har ridelejr i 3 uger; uge 27, 28 og 29. Tilmeldingen skal foregå via de blanketter, der hænger i ridehuset. Læs mere om ridelejren under 'Rideskole' eller spørg Martine. Vi glæder os! Martine og Sigurd

 • Vi modtager gerne input til forbedringer, rettelser mv. Martine & Mette Rosa

 • Sæt et stort X fredag den 20. december, hvor vi holder julefrokost i caféen. Alle er velkomne. Mere information kommer på Facebook, når vi nærmer os

  • Formand:                     Carsten Fensholt
  • Næstformand:              Thomas Touborg
  • Kasserer:                        Stine Larnæs
  • Sekretær:                       Mette Rosa Esbensen
  • PR/Hjemmeside:         Lisa Rekling
  • Suppleant:                     Helle Sylvest
  Peter Schäfer, Anne-Mette Henningsen og Katinka Moltke har ønsket at udtræde af bestyrelsen, da de ikke længere har heste/ponyer opstaldet på Egene. Bestyrelsen foreslår derfor Carsten Fensholt og Thomas Touborg som nye bestyrelses medlemmer. Stine Larnæs indtræder i bestyrelsen (er for nuværende suppleant). Mette Rosa Esbensen og Lisa Rekling fortsætter. Som ny suppleant foreslås Helle Sylvest. Der blev ikke foreslået andre kandidater og de pågældende er derfor valgt til Rideklubben Egenes bestyrelse. Vi takker Katinka Moltke,  Peter Schäfer og Anne-Mette Henningsen for mange års tro tjeneste i bestyrelsen.

 • Sigurd afholder igen i år trænings camp for ryttere med egen pony/hest i uge 32. Campen starter mandag den 5. august kl. 09.00 og slutter fredag den 9. august 2019 kl. 17.00 med fælles spisning og stævneplanlægning. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Flere informationer følger i maj måned.