Image Alt

januar 2022

Hermed indkalder Rideklubben Egene til ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 kl. 19.00 i Cafeen

Dagsorden:
Velkomst ved formand Carsten Fensholt

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Uddeling af championats præmier 2021 
4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og godkendelse af budget for 2022 
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk senest 15/2.
Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk efter den 10. marts 2022.
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Klubben vil byde på mad og vin/øl/vand. Tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 1. marts 2022.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Carsten Fensholt, Stine Larnæs, Henrik Jeremiassen, Lisa Rekling  & Mette Rosa Esbensen 

NEWS FRA EGENE