Image Alt

januar 2024

Kære alle medlemmer af Egene Rideklub Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 24 - 26 maj hvor vi afholder distriktsstævne for heste fredag og for ponyerne om lørdagen samt for rideskolen om søndagen. Vi regner med at alle pensionærer, rideskolebørn og forældre og gerne bedsteforældre kommer og hjælper så vi kan holde 3 gode stævnedage for hele klubben. Alle hjælpere skal også sætte kryds lørdag den 25. maj hvor vi holder vores hyggelige hjælpermiddag. Husk at støtte op og hjælpe alt hvad I kan. Disse arrangementer på Egene Ridecenter er kun mulige hvis flere giver en hjælpende hånd, da klubben - ud over Martine og Sigurd - drives af frivillige. Vi har brug for at mærke at alle børn og forældre har lyst til at hjælpe til. Vi glæder os til nogle sjove og hyggelige dage sammen!

RIDEKLUBBEN EGENE INDKALDER HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MARTS KL. 18.00 Kære alle medlemmer af rideklubben Vi afholder vores traditionelle generalforsamling mandag den 18/3 kl. 18.00 i cafeen, hvor klubben byder på lidt mad & drikke. Ud over formandens beretning, aflæggelse af regnskab mv., skal vi også uddele vores championats præmier for 2023. Tilmelding på mail: metterosa@hrconsult.as HUSK AT ANGIVE DELTAGERANTAL, så Janus ved hvor meget mad han skal lave.  Vel mødt til en hyggeligt klubaften! Bestyrelsen

  Kære Alle rideskole ryttere . Lig om lidt går vi i gang med å åbne for  tilmelding til vores sommer ridelejer 2024 . Det vil igen i år være ridelejer med overnatning i uge 27 og 28 . Dag ridelejer i uge 29 fra Mandag til torsdag . All info står på hjemmesiden under ridelejer . Tilmelding i år vil være online på vores hjemmeside , som åbner mandag 29/1 kl 06.00 . Heste ønsker sendes på mail , når vi nærmer os . Rest beløb på ridelejeren bliver opkrævet 1/6. Det vil stadig være begrænsning på pladser pr uge . cirka 19 pladser . pr uge . Hvis du vil medbringe egene pony / hest så er tilmeldingen på mail : rideskolen@egene.dk Vi glæder os vildt meget til nogen super dejlige uger på ridelejer .

NEWS FRA EGENE