Image Alt

Author: Lisa Rekling

Egene Rideklub har udarbejdet en beredskabsplan for klubbens faciliteter i forbindelse med brand og ulykker, som klubbens ansatte og øvrige nøglepersoner er/bliver instrueret i at effektuere. Vores beredskabsplan kan ses på diverse opslagstavler på Egene samt her på hjemmesiden under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED.

Alle pensionærer og andre voksne og unge, der har deres daglige gang på Egene, må meget gerne læse dem igennem.

Martine, Sigurd & Bestyrelsen

Vi afholder generalforsamling enten mandag den 29/3 (TEAMS) eller mandag den 12/4 (Fysisk eller TEAMS).
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 14/3 på mail: bestyrelsen@egene.dk.

Den 15. marts - vi afventer regeringens udmelding om gældende forsamlingsforbud - lægger vi indkaldelse ud om det bliver 29. marts eller 12. april. Sæt kryds i kalenderen begge dage allerede nu!

På glædelig gensyn.
Bestyrelsen

Kære alle,

Udmeldingerne onsdag den 24/2 betyder, at der fra på mandag må dyrkes udendørs idræt i foreningerne, og vi vil fra på mandag d. 1. marts have undervisning på alle vores hold udendørs.
Vi afventer pt. de sidste retningslinjer om de praktiske forhold og forholdsregler og melder ud så snart, vi kender dem.

VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE JER ALLESAMMEN !!

Kære rideskoleryttere og forældre.
Vi håber at alle har haft en dejlig sommerferie!

Rideskolen starter op igen på mandag d. 10. august. Vi glæder os meget. Vi vil stadig være opmærksomme omkring Covid19/Corona, og derfor er det vigtigt, at I husker at spritte hænder ved ankomst til Egene (der vil være håndsprit ved de udendørs ridebaner og i rideskolestalden), at I holder afstand til hinanden og at I ikke deltager i undervisning eller som tilskuere/hjælpere, hvis I har symptomer på sygdom. Vi har fortsat ekstra fokus på rengøring.

Vel mødt!

Sæt kryds i kalenderen 11. og 12. Juli. Vi holder distriktsstævne for ponyer med individuelt distriktmesterskab (D1). Hold øje med DRF GO. Propositionerne er på vej. Vi har klasser fra LC til MB2.

Vi glæder os !

09.06-20. Det har været en STOR fornøjelse at starte rideskolen igen! Vi vil gerne takke jer alle sammen for at overholde retningslinjerne, så jeres børn og vores heste og ponyer igen har glæde af hinanden.
Forsamlings-forbuddet er nu hævet til 50 personer. Det betyder, at vi kan justere lidt på vores retningslinjer, men samtidig fastholde afstands- og hygiejnereglerne.


1. Vi fastholder parkering på den offentlige parkeringsplads, og indgang til Egene via Høje Sandbjergvej og den lille ridebane.

2. Husk at spritte hænder ved ankomst og at bruge handsker, og husk at holde god afstand.

3. I bedes altid fordele jer rundt om ridebanen og selv sikre god afstand.

4. Vi sørger for, at alt rideudstyr mv. er afsprittet.

5. I må gerne selv gå i stalden og strigle og sadle op, men vær særlig opmærksom på at holde afstand i stalden og giv god plads til hinanden. Vær desuden opmærksom på ikke at være i stalden længere end højst nødvendigt. Ophold i stalden er kun for ryttere og max. en hjælper/forælder per rytter.

6. Vi henstiller til, at man ikke opholder sig på Egene efter at hesten/ponyen er sadlet af / man er færdig med at ride.

7. Vi henstiller til max 2 forældre/hjælpere/tilskuere i alt pr. elev. Ellers bliver vi hurtigt for mange.


Vel mødt på Egene

De bedste hilsner Martine, Karina, Birgitte og Kathrine – samt bestyrelsen og Sigurd.

27.04-20. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen og se jer alle igen. Er sikker på vores Ponyer også savner jer. Vi håber på vi kan starte efter 10. maj, da vi der forventer at regeringen og de offentlige myndigheder har ændret reglerne for hvor mange der må være sammen til udendørs arrangementer. Vi har for at være på den sikre side valgt at følge retningslinjerne om forsamlingsforbud for mere end 10 personer, da vi selv ved halvering af holdene, vil komme op over 10 personer. De fleste jo har en forælder eller anden med til at hjælpe, og dertil kommer undervisere og staldpersonale.  Vi er klar over enkelte rideskoler er startet op med halve hold o.s.v. og vi vil også vurdere dette eller lignende såfremt vi ikke kan starte med fuldt program fra 10 maj.

Vi er i gang med at søge kompensation for de faste udgifter via de offentlige støtteordninger og vores revisor har godkendt at vi opfylder betingelserne. Vi søger for en 2 måneders periode som er 10. marts til 10. maj og forventer derfor at vi kan tilbagebetale opkrævningen for april (under forudsætning af at ansøgningen bliver godkendt) og som tidligere nævnt ikke opkræve for maj måned, således ingen kommer til at betale for undervisning, som man ikke har modtaget.

Vi vil løbende holde jer orienteret over de næste 2 uger og krydser fingre for vi ses igen fra 10 maj.

De bedste hilsner
Martine, Sigurd & Bestyrelsen.

11.04-20. Som følge af myndighedernes forlængelse af de gældende restriktioner ift. at begrænse spredningen af coronavirus fra 14. april frem til 10. maj, holder vi rideskolen lukket foreløbigt til den 10. maj 2020. Vi opkræver ikke betaling for maj måned.

Da vi har valgt at søge Folketingets nyligt vedtagne hjælpepakke om midlertidig kompensation for faste udgifter til danske virksomheder, håber vi på at kunne refundere jeres udgifter for april måned, hvor vi havde tvunget lukket af rideskolen. Lige så snart vi (forhåbentlig) modtager kompensation vil vi melde ud vedr. refusion for april måned.

Vi afventer myndighedernes udmelding for hvad der skal ske efter den 10 maj, men krydser fingre for at de (og Corona) tillader, at vi snart kan starte vores rideskole op igen. Hvis vi får mulighed for at åbne rideskolen i maj måned, vil de uger så kunne godtgøre for nedlukningsugerne i marts måned.

Vi takker for jeres store opbakning og forståelse for situationen – det betyder meget for os.

Vi håber på at kunne se jer og jeres børn igen meget snart.

De bedste hilsner
Martine, Sigurd & Bestyrelsen

23.03-20. Da vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at kunne holde Egene åben for alle pensionærer så længe som muligt, må vi bede jer om at overholde nedenstående retningslinjer: 1) Vi kommer så vidt muligt alene til vores hest. 2) Vi er max 10 mennesker i stalden. 3) Vi rider vores hest og så tager vi hjem igen hurtigst muligt. 4) Vi strigler og sadler op i boksen (alene). 5) Vi er max 10 ryttere af gangen på ridebanen og rundt om ridebanen ellers rider vi i skoven. 6) Vi er max 2 personer i foder- og sadelrummet. 7) Alt privatundervisning fortsætter, men kun med max én forældre som tilskuer. 8) Vi bliver væk fra Egene hvis vi selv eller nogen i vores familie eller kontaktflade har de mindste symptomer på sygdom – også almindelig forkølelse! 9) Vi holder afstand, vasker hænder og undgår toilettet hvis muligt. Retningslinjerne gælder foreløbig til og med påske. Mvh Sigurd, Martine og bestyrelsen

12.03-20: På baggrund af udmeldingerne fra Statsministeren har vi de næste 14 dage skærpet vores indsats for at begrænse smittespredning af corona-virus: Vi fortsætter indtil videre vores undervisning på rideskolen, men appellerer kraftigt til færrest mulige tilskuere/hjælpere. Vi beder alle holde afstand så vidt muligt og følge de generelle anbefalinger: Dvs. god håndhygiejne, ingen fysisk kontakt, og alle som har tegn på forkølelse eller anden sygdom kan ikke deltage i undervisningen. For privatrytternes vedkommende gælder samme regler. Rytterne må desuden kun opholde sig i stalden og på Egene i forbindelse med ridning af egen pony/hest. Dvs. hver enkelt rytters tidsforbrug på Egene, skal begrænses mest muligt. Caféen og køkken lukkes helt og kan ikke anvendes til hverken fællesspisning om tirsdagen eller ophold i øvrigt. Vi følger generelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det betyder bl.a. at ryttere/familier, som har rejst i de såkaldte røde lande inden for de seneste 14 dage, ikke har adgang til Egene. Det gælder fx Norditalien, Tyrol og Kina. Læs evt mere på www.sst.dk. Bemærk desuden at alle ridestævner de kommende 14 dage er aflyst. Vi følger udviklingen og vil opdatere løbende

NEWS FRA EGENE