Image Alt

Author: Lisa Rekling

Som mange andre oplever vi desværre også stigende omkostninger for vores rideskole. Derfor er vi nødt til at regulere vores priser fra 1. januar 2023.

- Alle hold på 45 min: Kr. 600,-
- Trækhold på 30 min: Kr. 535,-
- Springhold: kr. 655,-
- Parthold: kr. 700,-

Priserne er per måned og gælder fra 1. januar 2023. Der faktureres ikke i juli måned.

Som alle andre oplever vi desværre også, at vores udgifter stiger. Derfor er vi nødt til at sætte priserne lidt op på vores undervisning. Trækhold, begynder, let-øvede, øvede, mor-barn (45 min): Kr. 560,- Trækhold (30 min): Kr. 500,- Springhold: Kr. 610,- Parthold: Kr. 660,- De nye priser er pr. måned og gælder fra 1. august.

Hermed indkalder Rideklubben Egene til ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 kl. 19.00 i Cafeen

Dagsorden:
Velkomst ved formand Carsten Fensholt

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Uddeling af championats præmier 2021 
4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og godkendelse af budget for 2022 
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk senest 15/2.
Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk efter den 10. marts 2022.
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Klubben vil byde på mad og vin/øl/vand. Tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 1. marts 2022.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Carsten Fensholt, Stine Larnæs, Henrik Jeremiassen, Lisa Rekling  & Mette Rosa Esbensen 

i forlængelse af pressemødet d. 17/12 er der indført en række restriktioner for at begrænse Corona-smitten.

På Egene Ridecenter følger vi naturligvis de gældende retningslinjer og anbefalinger:

Det er et krav, at alle over 12 år bærer mundbind indendørs i stald og ridehus
Undtaget er undervisere, personale og ryttere til hest
Det er desuden tilladt at tage mundbindet af, når man sidder ned, hvis der samtidig holdes afstand
Husk afstand og god håndhygiejne - Vis hensyn og ansvarlighed
Bliv testet løbende / og især hvis man har mistanke om at kunne være smittet
Ved positiv test skal Martine eller Sigurd kontaktes
Vi opfordrer til at begrænse antallet af hjælpere og tilskuere
Caféen er kun åben efter aftale med Martine eller Sigurd
Vi har desuden ekstra fokus på rengøring og håndsprit.

Tak for jeres forståelse og opbakning

NEWS FRA EGENE