Image Alt

Uncategorized

Som alle andre oplever vi desværre også, at vores udgifter stiger. Derfor er vi nødt til at sætte priserne lidt op på vores undervisning. Trækhold, begynder, let-øvede, øvede, mor-barn (45 min): Kr. 560,- Trækhold (30 min): Kr. 500,- Springhold: Kr. 610,- Parthold: Kr. 660,- De nye priser er pr. måned og gælder fra 1. august.

Hermed indkalder Rideklubben Egene til ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 kl. 19.00 i Cafeen

Dagsorden:
Velkomst ved formand Carsten Fensholt

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Uddeling af championats præmier 2021 
4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og godkendelse af budget for 2022 
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk senest 15/2.
Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk efter den 10. marts 2022.
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Klubben vil byde på mad og vin/øl/vand. Tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 1. marts 2022.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Carsten Fensholt, Stine Larnæs, Henrik Jeremiassen, Lisa Rekling  & Mette Rosa Esbensen 

i forlængelse af pressemødet d. 17/12 er der indført en række restriktioner for at begrænse Corona-smitten.

På Egene Ridecenter følger vi naturligvis de gældende retningslinjer og anbefalinger:

Det er et krav, at alle over 12 år bærer mundbind indendørs i stald og ridehus
Undtaget er undervisere, personale og ryttere til hest
Det er desuden tilladt at tage mundbindet af, når man sidder ned, hvis der samtidig holdes afstand
Husk afstand og god håndhygiejne - Vis hensyn og ansvarlighed
Bliv testet løbende / og især hvis man har mistanke om at kunne være smittet
Ved positiv test skal Martine eller Sigurd kontaktes
Vi opfordrer til at begrænse antallet af hjælpere og tilskuere
Caféen er kun åben efter aftale med Martine eller Sigurd
Vi har desuden ekstra fokus på rengøring og håndsprit.

Tak for jeres forståelse og opbakning

Egene Rideklub vil fremover indarbejde ryttermærke-uddannelse i vores undervisning på alle hold.

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau.

De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Der er 3 ryttermærker med stigende sværhedsgrad, og hvert enkelt ryttermærke afsluttes med den tilhørende ryttermærkeprøve, der tages online.

På Egene Rideskole vil vi fra 1. oktober integrere ryttermærkeundervisningen i vores holdundervisning og tilpasse efter holdenes niveau og rytternes alder. Underviseren på det enkelte hold vil give besked, når holdet er klar til at tage testen for det enkelte niveau. Der vil også blive mulighed for at tage testen i forbindelse med et rytterarrangement.

Alle materialer vedr. de 3 niveauer, samt mere information om ryttermærke-uddannelsen, kan findes hos Dansk Rideforbund: Rideforbund - Ryttermærker

Fredag den 1. oktober er det præcis 10 år siden vi fik nøglerne til Egene Ridecenter.

Det vil vi gerne fejre med alle, der har, eller har haft, deres gang på stedet, samt familie, venner og samarbejdspartnere.

Vi byder på noget at spise og drikke og glæder os til at se jer på dagen fra kl 17.00.

Sigurd & Martine

Parkering:
Benyt venligst P-pladsen ved indkørslen til Høje Sandbjergvej

NEWS FRA EGENE