Image Alt

Uncategorized

Rideskolen afholder i år ekstraordinært ridelejr i påsken; fra mandag den 3. til onsdag den 5. april. Ridelejren er primært for de børn, der ikke fik plads i sommerferien.

Skriv til Martine på rideskolen@egene.dk
 - bemærk, der er kun få pladser tilbage.

Vi glæder os til nogle sjove dage.

Som mange andre oplever vi desværre også stigende omkostninger for vores rideskole. Derfor er vi nødt til at regulere vores priser fra 1. januar 2023.

- Alle hold på 45 min: Kr. 600,-
- Trækhold på 30 min: Kr. 535,-
- Springhold: kr. 655,-
- Parthold: kr. 700,-

Priserne er per måned og gælder fra 1. januar 2023. Der faktureres ikke i juli måned.

Som alle andre oplever vi desværre også, at vores udgifter stiger. Derfor er vi nødt til at sætte priserne lidt op på vores undervisning. Trækhold, begynder, let-øvede, øvede, mor-barn (45 min): Kr. 560,- Trækhold (30 min): Kr. 500,- Springhold: Kr. 610,- Parthold: Kr. 660,- De nye priser er pr. måned og gælder fra 1. august.

Hermed indkalder Rideklubben Egene til ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2022 kl. 19.00 i Cafeen

Dagsorden:
Velkomst ved formand Carsten Fensholt

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
3. Uddeling af championats præmier 2021 
4. Aflæggelse af regnskab for 2021 og godkendelse af budget for 2022 
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk senest 15/2.
Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk efter den 10. marts 2022.
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Klubben vil byde på mad og vin/øl/vand. Tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 1. marts 2022.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
Carsten Fensholt, Stine Larnæs, Henrik Jeremiassen, Lisa Rekling  & Mette Rosa Esbensen 

NEWS FRA EGENE