Image Alt

Uncategorized

Egene Rideklub vil fremover indarbejde ryttermærke-uddannelse i vores undervisning på alle hold.

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.

Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau.

De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Der er 3 ryttermærker med stigende sværhedsgrad, og hvert enkelt ryttermærke afsluttes med den tilhørende ryttermærkeprøve, der tages online.

På Egene Rideskole vil vi fra 1. oktober integrere ryttermærkeundervisningen i vores holdundervisning og tilpasse efter holdenes niveau og rytternes alder. Underviseren på det enkelte hold vil give besked, når holdet er klar til at tage testen for det enkelte niveau. Der vil også blive mulighed for at tage testen i forbindelse med et rytterarrangement.

Alle materialer vedr. de 3 niveauer, samt mere information om ryttermærke-uddannelsen, kan findes hos Dansk Rideforbund: Rideforbund - Ryttermærker

Fredag den 1. oktober er det præcis 10 år siden vi fik nøglerne til Egene Ridecenter.

Det vil vi gerne fejre med alle, der har, eller har haft, deres gang på stedet, samt familie, venner og samarbejdspartnere.

Vi byder på noget at spise og drikke og glæder os til at se jer på dagen fra kl 17.00.

Sigurd & Martine

Parkering:
Benyt venligst P-pladsen ved indkørslen til Høje Sandbjergvej

Kære alle
Vi er meget glade for, at rideskolen igen er åben på normal vis, og vi har haft nogle dejlige måneder med heste og ponyer og børn op til sommerferien.

På grund af stigende udgifter er vi nødt til at sætte prisen op med 25 kroner per hold per måned fra 1. august 2021.

Vi glæder os til at se alle igen efter sommerferien.
Første undervisningsdag er mandag d. 9. august.

Mange hilsener,
Egene Rideklub

Det er nu muligt at købe særligt Egene teamwear. Tøjet er sort med påtrykt sort logo undtagen bukserne, som er grå med sort logo. I første omgang kan der købes; hoodie, bukser, bomulds T-shirt samt trænings T-shirt, men det er tanken at videreudvikle og udvide sortimentet med fx caps, jakker mv.

Se mere under menupunktet RIDECENTER/TEAMWEAR

Med DRF’s Elevskolecertificering er der fokus på at levere en elevskole af høj kvalitet, hvor udgangspunktet er veluddannede trænere, niveautilpasset undervisning og et fornuftigt hestemateriale.

Elevskolens undervisere skal have en uddannelsesmæssig baggrund, der sikrer at underviserens forudsætning for at kunne varetage rideundervisning på elevskoleniveau er forsvarligt – dette gælder både ridetekniske færdigheder, hestevelfærdsmæssig viden samt undervisningsfaglig og -etisk indsigt og forståelse.

Elevskolens udstyr til elevhestene er af fornuftig kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse.

Og at elevskolens heste er veltilredte, passet med smed og vaccinationer og har fremdriften i behold.

Stort tillykke til
Sigurd, Martine og alle de dygtige undervisere på Egene.

For at understrege hvor vigtigt vi finder sikkerheden på Egene Rideklub, har vi valgt at lade os sikkerhedscertificere af Dansk Ride Forbund.

Med DRF’s sikkerhedscertificering lever klubben op til en række høje krav og standarder, der sikrer rideklubbens medlemmer og øvrige gæster og brugere, optimale sikkerhedsmæssige forhold både i dagligdagen, ved aktiviteter samt stævner.

Læs mere om vores sikkerhedscertificering under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED

Det er med stor glæde og stolthed at vi kan annoncere, at Egene Rideklub i dag har opnået hele 3 DRF certificeringer: Sikkerhed, Elevskole og Lærested! Det kan vi som klub godt være meget stolte over!

Stort tillykke Martine og Sigurd. Det er en god belønning for det store arbejde I har lagt i Egene Rideklub i snart 10 år - I er for seje!!!

Vi opfordrer alle Egene Rideklubs medlemmer til at gennemføre DRF’s online sikkerhedskursus en gang årligt. Det tager maksimum 15-30 minutter.

Fremover vil alle og nye medlemmer blive informeret omkring DRF’s online sikkerhedskursus via mail. Du finder linket til DRF’s online sikkerhedskursus under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED

På Egene Ridecenter vil vi gerne fremstå som gode rollemodeller - fordi trivsel og sikkerheden for vores børn, hinanden og vores heste ligger os meget på sinde.

Martine, Sigurd & Bestyrelsen

På Egene prioriterer vi sikkerheden for vores børn, dyr og hinanden højt og derfor har vi opdateret vores sikkerhedsregler og de regler vi skal overholde når vi benytter ridehuset og ridebanen.

Alle elevryttere, privatryttere, deres voksne samt øvrige medlemmer bedes læse vores regler grundigt igennem. Du finder dem under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED.

Vi opfordrer også til, at voksne med børn under 15 år gennemgår sikkerhedsreglerne med børnene.

Vi forventer at alle på Egene Ridecenter – voksne som børn – støtter op om sikkerheden og er med til at fremstå som positive eksempler og rollemodeller.

Martine, Sigurd & bestyrelsen

Hermed indkalder Rideklubben Egene til
Ordinær Generalforsamling mandag d. 31. maj 2021 kl. 18.00 i Caféen

Dagsorden:

Velkomst ved formand Carsten Fensholt

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Uddeling af championats præmier 2020
4. Aflæggelse af regnskab for 2020 og godkendelse af budget for 2021
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk
– senest 1. maj.
Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk efter den 10. maj 2021.

Klubben vil byde på mad og vin/øl/vand.
Tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 1. maj 2021.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Carsten Fensholt, Helle Sylvest, Henrik Jeremiassen, Lisa Rekling & Mette Rosa Esbensen

NEWS FRA EGENE