Image Alt

marts 2020

11.04-20. Som følge af myndighedernes forlængelse af de gældende restriktioner ift. at begrænse spredningen af coronavirus fra 14. april frem til 10. maj, holder vi rideskolen lukket foreløbigt til den 10. maj 2020. Vi opkræver ikke betaling for maj måned.

Da vi har valgt at søge Folketingets nyligt vedtagne hjælpepakke om midlertidig kompensation for faste udgifter til danske virksomheder, håber vi på at kunne refundere jeres udgifter for april måned, hvor vi havde tvunget lukket af rideskolen. Lige så snart vi (forhåbentlig) modtager kompensation vil vi melde ud vedr. refusion for april måned.

Vi afventer myndighedernes udmelding for hvad der skal ske efter den 10 maj, men krydser fingre for at de (og Corona) tillader, at vi snart kan starte vores rideskole op igen. Hvis vi får mulighed for at åbne rideskolen i maj måned, vil de uger så kunne godtgøre for nedlukningsugerne i marts måned.

Vi takker for jeres store opbakning og forståelse for situationen – det betyder meget for os.

Vi håber på at kunne se jer og jeres børn igen meget snart.

De bedste hilsner
Martine, Sigurd & Bestyrelsen

Da myndighederne har forlænget alle nuværende initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus frem til 14. april, holder Egene rideskole lukket indtil da. Vedr. opkrævning arbejder bestyrelsen på sagen og melder ud til alle i weekenden. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for resten af april måned. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Martine, Sigurd og bestyrelsen

23.03-20. Da vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at kunne holde Egene åben for alle pensionærer så længe som muligt, må vi bede jer om at overholde nedenstående retningslinjer: 1) Vi kommer så vidt muligt alene til vores hest. 2) Vi er max 10 mennesker i stalden. 3) Vi rider vores hest og så tager vi hjem igen hurtigst muligt. 4) Vi strigler og sadler op i boksen (alene). 5) Vi er max 10 ryttere af gangen på ridebanen og rundt om ridebanen ellers rider vi i skoven. 6) Vi er max 2 personer i foder- og sadelrummet. 7) Alt privatundervisning fortsætter, men kun med max én forældre som tilskuer. 8) Vi bliver væk fra Egene hvis vi selv eller nogen i vores familie eller kontaktflade har de mindste symptomer på sygdom – også almindelig forkølelse! 9) Vi holder afstand, vasker hænder og undgår toilettet hvis muligt. Retningslinjerne gælder foreløbig til og med påske. Mvh Sigurd, Martine og bestyrelsen

Kære Ridekole ryttere og forældre Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus, har vi valgt at holde rideskolen lukket fra i morgen den 18. marts og måneden ud. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for også april måned. Selvom det kun er indendørs fritidsaktiviteter der ifølge myndigheder skal holde lukket, vælger vi alligevel at lukke på Egene Rideskole for at mindske smittespredningen og håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

Kære Egene Ridecenter og pensionærer Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus henstiller vi til: Vi strigler og opsadler i boksene Vi er maks 5 ryttere af gangen i ridehuset Vi er maks 10 ryttere af gangen på ridebanen Hvis fyldt så er skoven også en mulighed Så vidt det er muligt bør ridning mm. foregå udendørs Alt privat undervisning fortsætter I øvrigt henvises til de tidligere fremsendte retningslinjer. Dvs. begræns jeres tid på Egene, kom og rid og gå igen, ingen gæster eller besøgende, kun en forældre af gangen, hold afstand, vask hænder, undgå toilet hvis muligt, bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer på sygdom osv. Vi håber meget af disse retningslinjer kan fungere, så det ikke bliver nødvendigt med flere og mere ufleksible ordninger. Vi ønsker at gøre hvad vi kan for både at udvise samfunds ansvar og samtidig ikke begrænse adgangen til vores heste mere end højst nødvendigt. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

12.03-20: På baggrund af udmeldingerne fra Statsministeren har vi de næste 14 dage skærpet vores indsats for at begrænse smittespredning af corona-virus: Vi fortsætter indtil videre vores undervisning på rideskolen, men appellerer kraftigt til færrest mulige tilskuere/hjælpere. Vi beder alle holde afstand så vidt muligt og følge de generelle anbefalinger: Dvs. god håndhygiejne, ingen fysisk kontakt, og alle som har tegn på forkølelse eller anden sygdom kan ikke deltage i undervisningen. For privatrytternes vedkommende gælder samme regler. Rytterne må desuden kun opholde sig i stalden og på Egene i forbindelse med ridning af egen pony/hest. Dvs. hver enkelt rytters tidsforbrug på Egene, skal begrænses mest muligt. Caféen og køkken lukkes helt og kan ikke anvendes til hverken fællesspisning om tirsdagen eller ophold i øvrigt. Vi følger generelt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det betyder bl.a. at ryttere/familier, som har rejst i de såkaldte røde lande inden for de seneste 14 dage, ikke har adgang til Egene. Det gælder fx Norditalien, Tyrol og Kina. Læs evt mere på www.sst.dk. Bemærk desuden at alle ridestævner de kommende 14 dage er aflyst. Vi følger udviklingen og vil opdatere løbende

NEWS FRA EGENE