Image Alt

april 2021

Med DRF’s Elevskolecertificering er der fokus på at levere en elevskole af høj kvalitet, hvor udgangspunktet er veluddannede trænere, niveautilpasset undervisning og et fornuftigt hestemateriale.

Elevskolens undervisere skal have en uddannelsesmæssig baggrund, der sikrer at underviserens forudsætning for at kunne varetage rideundervisning på elevskoleniveau er forsvarligt – dette gælder både ridetekniske færdigheder, hestevelfærdsmæssig viden samt undervisningsfaglig og -etisk indsigt og forståelse.

Elevskolens udstyr til elevhestene er af fornuftig kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og der foretages løbende eftersyn og vedligeholdelse.

Og at elevskolens heste er veltilredte, passet med smed og vaccinationer og har fremdriften i behold.

Stort tillykke til
Sigurd, Martine og alle de dygtige undervisere på Egene.

For at understrege hvor vigtigt vi finder sikkerheden på Egene Rideklub, har vi valgt at lade os sikkerhedscertificere af Dansk Ride Forbund.

Med DRF’s sikkerhedscertificering lever klubben op til en række høje krav og standarder, der sikrer rideklubbens medlemmer og øvrige gæster og brugere, optimale sikkerhedsmæssige forhold både i dagligdagen, ved aktiviteter samt stævner.

Læs mere om vores sikkerhedscertificering under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED

Det er med stor glæde og stolthed at vi kan annoncere, at Egene Rideklub i dag har opnået hele 3 DRF certificeringer: Sikkerhed, Elevskole og Lærested! Det kan vi som klub godt være meget stolte over!

Stort tillykke Martine og Sigurd. Det er en god belønning for det store arbejde I har lagt i Egene Rideklub i snart 10 år - I er for seje!!!

Vi opfordrer alle Egene Rideklubs medlemmer til at gennemføre DRF’s online sikkerhedskursus en gang årligt. Det tager maksimum 15-30 minutter.

Fremover vil alle og nye medlemmer blive informeret omkring DRF’s online sikkerhedskursus via mail. Du finder linket til DRF’s online sikkerhedskursus under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED

På Egene Ridecenter vil vi gerne fremstå som gode rollemodeller - fordi trivsel og sikkerheden for vores børn, hinanden og vores heste ligger os meget på sinde.

Martine, Sigurd & Bestyrelsen

På Egene prioriterer vi sikkerheden for vores børn, dyr og hinanden højt og derfor har vi opdateret vores sikkerhedsregler og de regler vi skal overholde når vi benytter ridehuset og ridebanen.

Alle elevryttere, privatryttere, deres voksne samt øvrige medlemmer bedes læse vores regler grundigt igennem. Du finder dem under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED.

Vi opfordrer også til, at voksne med børn under 15 år gennemgår sikkerhedsreglerne med børnene.

Vi forventer at alle på Egene Ridecenter – voksne som børn – støtter op om sikkerheden og er med til at fremstå som positive eksempler og rollemodeller.

Martine, Sigurd & bestyrelsen

Hermed indkalder Rideklubben Egene til
Ordinær Generalforsamling mandag d. 31. maj 2021 kl. 18.00 i Caféen

Dagsorden:

Velkomst ved formand Carsten Fensholt

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Uddeling af championats præmier 2020
4. Aflæggelse af regnskab for 2020 og godkendelse af budget for 2021
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk
– senest 1. maj.
Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk efter den 10. maj 2021.

Klubben vil byde på mad og vin/øl/vand.
Tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 1. maj 2021.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Carsten Fensholt, Helle Sylvest, Henrik Jeremiassen, Lisa Rekling & Mette Rosa Esbensen

Egene Rideklub har udarbejdet en beredskabsplan for klubbens faciliteter i forbindelse med brand og ulykker, som klubbens ansatte og øvrige nøglepersoner er/bliver instrueret i at effektuere. Vores beredskabsplan kan ses på diverse opslagstavler på Egene samt her på hjemmesiden under menupunktet RIDECENTER / SIKKERHED.

Alle pensionærer og andre voksne og unge, der har deres daglige gang på Egene, må meget gerne læse dem igennem.

Martine, Sigurd & Bestyrelsen

NEWS FRA EGENE