Egene Rideklubs rideskole er blevet certificeret af DRF