Image Alt

Author: Mette

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 i Cafeen

DAGSORDEN:
Velkomst ved formand Carsten Fensholt
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Uddeling af championats præmier 2019
4. Aflæggelse af regnskab og budget
5. Behandling af evt. indkomne forslag (se nedenfor)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen@egene.dk.

Klubbens årsregnskab kan udleveres ved henvendelse til klubbens kasserer på bestyrelsen@egene.dk.

Klubben vil byde på sandwich og vin/øl/vand. Husk tilmelding til metterosa@hrconsult.as senest den 10. maj 2020.
Husk at angive antal som deltager.

Vel mødt!

Med venlig hilsen Bestyrelsen
Carsten Fensholt, Stine Larnæs, Lisa Rekling & Mette Rosa Esbensen

Da myndighederne har forlænget alle nuværende initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus frem til 14. april, holder Egene rideskole lukket indtil da. Vedr. opkrævning arbejder bestyrelsen på sagen og melder ud til alle i weekenden. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for resten af april måned. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Martine, Sigurd og bestyrelsen

Kære Ridekole ryttere og forældre Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus, har vi valgt at holde rideskolen lukket fra i morgen den 18. marts og måneden ud. Vi holder os løbende orienteret og melder ud når vi ved nyt for også april måned. Selvom det kun er indendørs fritidsaktiviteter der ifølge myndigheder skal holde lukket, vælger vi alligevel at lukke på Egene Rideskole for at mindske smittespredningen og håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

Kære Egene Ridecenter og pensionærer Som opfølgning på de i dag indførte restriktioner ift. Cornavirus henstiller vi til: Vi strigler og opsadler i boksene Vi er maks 5 ryttere af gangen i ridehuset Vi er maks 10 ryttere af gangen på ridebanen Hvis fyldt så er skoven også en mulighed Så vidt det er muligt bør ridning mm. foregå udendørs Alt privat undervisning fortsætter I øvrigt henvises til de tidligere fremsendte retningslinjer. Dvs. begræns jeres tid på Egene, kom og rid og gå igen, ingen gæster eller besøgende, kun en forældre af gangen, hold afstand, vask hænder, undgå toilet hvis muligt, bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer på sygdom osv. Vi håber meget af disse retningslinjer kan fungere, så det ikke bliver nødvendigt med flere og mere ufleksible ordninger. Vi ønsker at gøre hvad vi kan for både at udvise samfunds ansvar og samtidig ikke begrænse adgangen til vores heste mere end højst nødvendigt. Vi håber på jeres forståelse og opbakning. Sigurd, Martine og bestyrelsen

NEWS FRA EGENE